Studentnummer:  

Voor de IFM propedeuse studenten wordt het rooster voor de herkansingen, die vanaf week 5 van de periode plaatsvinden, al eerder definitief gemaakt.
Voor alle andere studenten, jullie zien al wel een conceptrooster, maar hier kan nog in geschoven worden. Op de tentamenjaarplanning kun je zien
wanneer het individueel rooster definitief wordt.
LET OP: controleer op de dag van je tentamen altijd nog je individueel rooster. Het rooster op Insite is te allen tijde leidend.


Moet je een toelatingsbewijs voor tentamens halen bij het Vraagpunt?
Als het betreffende tentamen op je individuele tentamenrooster staat vermeld heb je géén toelatingsbewijs nodig!
Alle studenten die bericht hebben gehad dat ze een toelatingsbewijs moeten halen bij het Vraagpunt, worden geadviseerd om EERST hun individueel tentamenrooster te raadplegen.
Als het betreffende tentamen daarop staat vermeld, hoef je géén toelatingsbewijs te halen bij het Vraagpunt! Je bent dan namelijk ingedeeld in een lokaal en je staat op de presentielijst.

Let op: Toelating in het lokaal alléén met je collegekaart of een geldig legitimatiebewijs!

Do you need a proof of enrolment for an exam, at Question Mark?
All students who have received a message that they need to collect a proof of enrolment for an exam at Question Mark (Vraagpunt) are advised to consult FIRST their personal exam schedule!
If the exam is listed on your personal schedule, there is no need to collect a proof of enrolment at Question Mark (Vraagpunt) as you are already on the attendancy list.
If the exam is not listed on your personal schedule, you still need to collect a proof of enrolment at Question Mark (Vraagpunt) before the start of the exam. Bear in mind that there might be a queue, so be there on time!

Admission into the classroom is only possible with your student card or a valid ID!

Translation classrooms
Decanaat lokaal = special facilities room
Standaard lokaal = standard room
Dubbele inschrijflokaal = two exams in a row room
Na-inschrijvingenlokaal = late registration room
Decanaat/Dubbele/Na lokaal = Special registration room

N.B. When you have 2 exams at the same time, 1 writing and 1 computer test, you have to make the computer test first!